Om företaget

Jag heter Linda Eriksson och driver företaget KRAFT Kroppsterapi. Jag startade företaget, som då hette Vita Nova, i juli 2009 efter att jag utbildat mig till massör. Jag har alltid haft ett stort intresse av utbildning, kroppen och dess funktioner och började därför jobba som idrottslärare. Efter några år kände jag att jag ville göra något mer praktiskt och valde därför att bli massör och starta eget. Verksamheten kom igång på allvar hösten 2010 och jag masserar så ofta jag kan.

Massörutbildningen tog jag genom Axelsons Gymnastiska Institut, Stockholm. Jag är certifierad massör genom branschrådet Svensk Massage. De arbetar för att säkerställa att kunskapen och färdigheten på massörerna är god. Då jag är medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund förbinder jag mig till att hålla god yrkesetik samt att verksamheten har behandlingsskade- och ansvarsförsäkring. Jag för journal för att kunna ge en säkrare behandling och har därför tystnadsplikt.

Juni 2010 blev jag färdig med min vidareutbildning och är numera även diplomerad Massageterapeut. I och med det kommer jag att kunna arbeta mer direkt med behandling och rehabilitering av specifika skador och besvär i rörelseapparaten.

I november 2018 avslutas den senaste vidareutbildningen till Medicinsk massageterapeut. Genom denna utbildning kan jag behandla ytterligare skador och rehabilitering, även komplicerade tillstånd.

I januari 2019 vidareutbildade jag mig till Lymfmassör och kan då även behandla personer som har problem med lymfcirkulationen.

I februari 2020 gick jag en utbildning i medicinsk laser via Irradia och kan även erbjuda laserbehandlingar. Flertalet fortbildningar inom laserterapi har genomförts sedan dess.

Under 2022 gick jag en utbildning i Lymfflödesmassage, där grunden är densamma som i min tidigare lymfutbildning, men med mer fördjupning och i kombination med laser.
 

Utbildningar

Idrottslärarutbildning (Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm samt Umeå Universitet)
Medicinsk massageterapeut (Axelsons Gymnastiska Institut, Stockholm) 
Lymfmassör (Axelsons Gymnastiska Institut, Stockholm, Bebe Gransten)
Laserterapeut (Irradia)
Lymfflödesmassör (HEL - Irradia samt sjuksköterska Helena Jahnlöv-Remnerud,)
Idrottsmedicin på grund och avancerad nivå (Umeå Universitet)
Kost och Idrott (Umeå Universitet) 
Gyminstruktör (SAFE, Stockholm)
HLR-instruktör (Hjärtenheten, Östersunds sjukhus)
Förbundsinstruktör i träningslära, Västernorrlands och Jämtlands Handbollsförbund (Svenska Handbollsförbundet, Bosön)
Samt många fortbildningar i idrottsmedicin, tejpning, skadelära, träning och rehabilitering.

Länkar

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Företaget innehar FA-skattsedel.