Taktil massage

Taktil massage är en lättare massage (jämför klassisk massage) med mycket olja och stora långsamma strykningar. En strukturerad, mjuk men ändå handfast massage av huden och används vid rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Mycket bra vid stress då den ger stor frisättning av lugn-och-ro-hormonet oxytocin.