Laserbehandling

Laser används för att minska smärta, inflammation, svullnad och för att främja läkning. Både akuta och kroniska besvär går att behandla. Laserbehandling ges som specifik behandling eller i kombination med massage.

Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Beroende på vilken laser (ljus) som används tränger de olika djupt ned i vävnaden. 

Laserljuset har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader genom att minska smärta och inflammationer och främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling (Low Level Laser Therapy, LLLT).

Behandlingen innebär att det sker ett ljusupptag i cellen som påverkar cellens funktioner positivt (jämför fotosyntes för växter). Det leder till en normalisering av vävnaden.

Behandlingen går till genom att belysa den del av kroppen där besväret sitter. En laserprob sätts i kontakt med huden. Behandlingen är normalt smärtfri. Är huden mörk eller om området täcks av mörkt hår kan ett lätt stickande kännas. Då kan området belysas med en svagare laser eller behandlas på avstånd.

Behandlingen tar olika lång tid beroende på hur stor yta på kroppen som är påverkad men det räcker att boka 30min om du har en specifik diagnos.  Har du ingen specifik diagnos boka 60min så hjälper jag och vi lägger upp en behandlingsplan utifrån dina besvär. Ibland räcker det med någon enstaka behandling, för långvariga besvär rekommenderas 4-6 behandlingar. Vid återbesök kan det ibland räcka med 15min.

Du kan också hyra hem en laser för att behandla dig själv. Det kan vara bästa alternativet om det inte finns tillgängliga tider. Det kan också vara det bättre alternativet om det krävs flera behandlingar och det tjänar du på ekonomiskt.

Laserbehandling har använts sen 60-talet och är biverkningsfri och utan inrapporterade skador. Medicinsk laserbehandling kan inte orsaka eller förvärra cancer. Det finns inga risker med laserbehandling även om det finns implantat, pacemaker, proteser, silikon m.m. Mörka tatueringar skall dock inte belysas eftersom pigmentet kan förstöras, det kan även ge en lätt stickande känsla. Behandlingen utförs i stället runt tatueringen. 

För ytterligare information läs bifogad info. Källa: Irradia